Sửa Luật đất đai: nộp thuế, cho thuê đất đai, thu hồi đất... thế nào?

Nhiều trường hợp vi phạm quy định Pháp Luật về đất đai được bổ sung cụ thể trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

1 Sua Luat Dat Dai Nop Thue Cho Thue Dat Dai Thu Hoi Dat The Nao

Ảnh minh họa

Đất không được đưa vào sử dụng sẽ bị thu hồi

Tại dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung, quy định cụ thể hơn một số trường hợp thu hồi đất do vi phạm Pháp Luật về đất đai.

Bao gồm: thu hồi đất được giao, cho thuê không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhưng không đưa đất vào sử dụng theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư. 

Dự án không nộp thuế tăng thêm đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất và đã bị xử lý theo quy định của Pháp Luật về quản lý thuế.

Những trường hợp cụ thể bị thu hồi do vi phạm Pháp Luật về đất đai cũng được bổ sung rõ trong dự thảo. Bao gồm: sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất. Đất đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm. 

Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm cũng bị thu hồi. 

Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền hoặc không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, công khai tại thời điểm giao đất, cho thuê đất;

Đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê mà người được giao đất, thuê đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của luật này;

Đất được Nhà nước giao để quản lý nhưng để bị lấn, chiếm. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành. Đất sản xuất nông nghiệp không được sử dụng trong thời hạn 36 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng.

Chậm nộp tiền sử dụng đất, thuê đất bị thu hồi

Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không đưa vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Trường hợp này, chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ. 

Việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư và tiền thuế tăng thêm, chủ đầu tư phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12 của năm phát hiện vi phạm. Nếu quá thời hạn này mà người sử dụng đất không nộp tiền thì Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp chậm tiến độ quá 48 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà chủ đầu tư chưa hoàn thành dự án đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi đất và không bồi thường, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Dự thảo nêu rõ, việc thu hồi đất do vi phạm Pháp Luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm Pháp Luật về đất đai.

Nguồn: Báo TUỔI TRẺ

 


© 2024 | Thời báo PHÁP 

Related Articles

Liên hệ

logo thoibaophap trans white 160x65

Thời báo PHÁP

22-34 rue Jules Verne, Levallois-Perret

Paris 92300

Tìm bài