Có được hưởng thừa kế khi không có tên trong di chúc?

Bạn đọc Nguyễn Thanh Hùng (TP HCM) hỏi: "Ba mẹ tôi lập di chúc để tài sản là nhà đất cho các con nhưng không có tên tôi (tôi là con ruột của ba mẹ). Theo quy định, tôi có được hưởng thừa kế?".

1 Co Duoc Huong Thua Ke Khi Khong Co Ten Trong Di Chuc

- Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Theo quy định tại điều 626 Bộ Luật Dân sự 2015 thì người lập di chúc có quyền sau:

Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

Giao nghĩa vụ cho người thừa kế. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Việc chỉ định người thừa kế và truất quyền hưởng di sản của người thừa kế là quyền của người lập di chúc. Do đó người lập di chúc có quyền cho con hưởng hoặc không được hưởng di sản của mình.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 điều 644 Bộ Luật Dân sự 2015 thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động.

Theo quy định trên thì trước khi xác lập quyền thừa kế theo di chúc của một cá nhân, cơ quan chức năng có trách nhiệm xác minh hàng thừa kế của người để lại di chúc, để từ đó xác định có hay không có đối tượng được thừa hưởng di sản không phụ thuộc vào di chúc. Khi đó người không có tên trong di chúc sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu thuộc trường hợp sau: con chưa thành niên, con thành niên mà không có khả năng lao động.

Trường Hoàng ghi

Nguồn: Báo điện tử Người Lao Động

 


© 2024 | Thời báo PHÁP 

Related Articles

Liên hệ

logo thoibaophap trans white 160x65

Thời báo PHÁP

22-34 rue Jules Verne, Levallois-Perret

Paris 92300

Tìm bài