Trẻ được sinh tại Việt Nam và có ít nhất bố hoặc mẹ là người Pháp?

Bạn có hai khả năng để được đăng ký khai sinh cho con bạn trên sổ hộ tịch lãnh sự của Đại sứ quán Pháp.

 

 

426 content sinh con2

 

Bạn có hai khả năng để được đăng ký khai sinh cho con bạn trên sổ hộ tịch lãnh sự của Đại sứ quán Pháp.

– Bạn có thể làm khai sinh tại Đại sứ quán

Đại sứ quán có thể lập giấy khai sinh, dựa trên khai báo của người cha, người mẹ, của cả hai bố mẹ, của bác sĩ hoặc người hộ lý đỡ đẻ hoặc của một người quan trọng đã chứng kiến việc sinh nở, trong thời hạn 30 ngày sau khi sinh.

Sự có mặt của người khai báo sinh là bắt buộc. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không kết hôn và không có thủ tục công nhận nào, hai bố mẹ vẫn cần có mặt vì việc khai báo chung sẽ có giá trị như sự công nhận.

Khi đến làm khai sinh, cần xuất trình các giấy tờ sau đây :

• Giấy tờ xác nhận quốc tịch Pháp của cha/mẹ (hoặc của cả hai cha mẹ) ;

• Giấy chứng sinh do trung tâm y tế hoặc bệnh viện cấp :

(Lưu ý: giấy chứng sinh cần được dịch sang tiếng Pháp bởi một đơn vị dịch thuật hợp lệ nếu bằng tiếng Việt) ;

• Sổ hộ khẩu gia đình Pháp của cha/mẹ (hoặc cả hai) để cập nhật ;

• Nếu cha mẹ không kết hôn : bản sao giấy khai sinh của cha mẹ cùng với bản dịch sang tiếng Pháp nếu cần thiết

Trong chừng mực có thể, việc lập giấy khai sinh trên cơ sở thông tin khai báo được tiến hành luôn vào ngày khai báo tại Đại sứ quán.

– Bạn có thể đề nghị đăng ký vào sổ lãnh sự Pháp giấy khai sinh do cơ quan Việt Nam cấp

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội có thể đăng ký vào sổ lãnh sự của Pháp giấy khai sinh Việt Nam đã được đăng ký tại các cơ quan của tỉnh nằm trong khu vực lãnh sự của Đại sứ quán .

Các đề nghị đăng ký vào sổ lãnh sự Pháp giấy khai sinh đã được đăng ký tại các tỉnh khác sẽ được Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh xử lý.

Một khi giấy khai sinh Việt Nam đã được đăng ký hộ tịch tại các cơ quan địa phương, cha/mẹ người Pháp có thể đề nghị đăng ký giấy khai sinh vào sổ lãnh sự Đại sứ quán Pháp, khi xuất trình các giấy tờ sau đây :

• đơn xin đăng ký lãnh sự đã điền và do cha mẹ Pháp ký (tải từ internet hoặc đề nghị bộ phận hộ tịch của Đại sứ quán cung cấp);

• giấy tờ xác nhận quốc tịch Pháp của cha/mẹ hoặc của cả hai ;

• Bản chính giấy khai sinh Việt nam của trẻ (sẽ được trả lại sau khi đã được ghi vào sổ đăng ký của Pháp);

• Bản sao giấy khai sinh Việt Nam được dịch sang tiếng Pháp bởi một đơn vị dịch thuật hợp lệ ;

• Sổ gia đình Pháp của cha/mẹ (hoặc cả hai) để cập nhật ;

• Nếu cha mẹ không kết hôn : bản sao giấy khai sinh của cha mẹ cùng với bản dịch sang tiếng Pháp nếu cần thiết.

Lưu ý, nếu cha mẹ không kết hôn, cần tiến hành công nhận trẻ.

Hồ sơ đề nghị đăng ký vào sổ lãnh sự Pháp giấy khai sinh của trẻ có thể được nộp tại bộ phận hô tịch hoặc được gửi tới qua đường văn thư.

Kể từ thời điểm nộp hoặc nhận hồ sơ hoàn chỉnh, cần thời gian trung bình một tuần để tiến hành thủ tục này và cho phép cấp bản sao giấy khai sinh.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo mục « đăng ký » hộ tịch trên trang internet của Bộ Ngoại giao Pháp.

b) Tên, họ của trẻ

Khi trẻ đồng thời mang quốc tịch Việt Nam, các cơ quan địa phương yêu cầu, khi lập giấy khai sinh Việt Nam, rằng một trong các tên của trẻ sẽ mang gốc Việt Nam. Nhằm mục đích hài hòa hộ tịch Pháp và hộ tịch Việt Nam của trẻ, Đại sứ quán Pháp khuyên bạn nên lưu tâm tới đề nghị này của cơ quan địa phương khi quyết định tên của trẻ trong hộ tịch Pháp.

Luật 2002-304 ngày 4 tháng 3 năm 2002 được sửa đổi qua thông tư ngày 25 tháng 10 năm 2011 cho phép cha mẹ, dưới một số điều kiện, thể hiện sự lựa chọn họ cho trẻ : họ của cha, mẹ hoặc họ của cả hai theo thứ tự gia đình mong muốn.

Để có thể có lời khuyên hữu ích về các điều kiện lựa chọn họ cho trẻ, Đại sứ quán Pháp mời bạn liên hệ với bộ phận hộ tịch trước khi tới khai báo làm giấy khai sinh hoặc trước khi đề nghị đăng ký khai sinh vào sổ hộ tịch Pháp.

c) Sổ gia đình

Sau khi đăng ký sinh, trẻ sẽ được Đại sứ quán ghi tên vào sổ gia đình.

Tất cả các trẻ em, dù cha mẹ có kết hôn hay không, đều có qui chế như nhau. Sổ gia đình theo cùng một mẫu, được điều chỉnh các hoàn cảnh gia đình khác nhau, sẽ được cấp cho cha mẹ.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo mục « Sổ gia đình» trên trang internet của Bộ Ngoại giao Pháp

Theo vn.ambafrance.org